انتقال دامنه

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*


انتقال یک عدد دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود

¿Listo para empezar?

Los servidores se activan de manera instantánea y solamente debes revisar tu correo.

PapuHost Logo